Zakres prac: Stworzenie drogi tymczasowej, przygotowanie terenu pod modernizacje obiektu