Zakres prac: Naprawa istniejącej kanalizacji deszczowej, odnowienie drenażu.