Zakres prac: Przeniesienie istniejącego hydrantu, stworzenie nowego przyłącza z istniejącej sieci wodnej wraz z montażem komory wodomierzowej i zasileniem zbiornika ppoż, plus stworzenie zjazdu z drogi gminnej i utworzenie parkingu z kostki brukowej